Otkup potraživanja

Faktoring i Otkup potraživanja je financijska usluga koja prilikom prodaje s odloženim rokom vraćanja, omogućava financiranje poslovanja, upravljanje potraživanja i zaštitu od rizika.