Transakcijski računi pravnih osoba

Transakcijski računi pravnih osoba su, sukladno važećim slovenskim zakonodavstvom jedini računi, preko kojih mogu pravne i osobe civilnog prava  primati i doznačivati  novčana sredstva u platnom prometu.

Programska potpora omogućava:

 • vođenje sredstava u domaćoj i stranoj valuti,
 • konverzija između valuta,
 • gotovinske i bezgotovinske transakcije,
 • red čekanja platnih naloga,
 • procesiranje SEPA naloga,
 • kontrola unosa naloga,
 • SEPA množična plaćanja,
 • vođenje otvorenih potraživanja,
 • limite na računu,
 • import podataka naloga iz datoteka,
 • blokade računa,
 • promjena namjene računa,
 • potpora slabljenju (MSRP),
 • individualne kamatne stope,
 • procesiranje opomena po računima,
 • obračun kamata,
 • obračun troškova vođenja računa,
 • izvodi po računu.

Povezano sa ostalim Hibis modulima omogućava i ostale produkte:

 • kartično poslovanje (poslovne kartice),
 • trajne naloge,
 • direktna odobrenja i terečenja – SEPA DD modul,
 • elektronsko bankarstvo,
 • realizacija prisilne naplate (ZPN).