hibisCore

Čista arhitektura in integrirano delovanje
osrednjega bančnega sistema.

 
več

napredne procesne rešitve

hitri krediti

S krajšim časom priprave in odobritve kreditov povečujemo prodajo produktov.

blagajna 2.0

S prevetritvijo poslovnih procesov v bankah višamo produktivnost.

ews

S sistemom zgodnjega opozarjanja pred tveganji zmanjšujemo potrebne slabitve.

domis

Zmanjšujemo stroške poslovanja z učinkovitim upravljanjem dokumentov v bančnem okolju.

mobilna banka

Komitentu omogočamo opravljanje bančnih storitev kadarkoli in kjerkoli ter s tem povečujemo njegovo lojalnost.