domis

Zmanjšujemo stroške poslovanja z učinkovitim upravljanjem dokumentov v bančnem okolju

80   bolj učinkovito delo z dokumenti

Zaradi dostopnosti dokumentov neposredno iz HIBISovih ekranov ni izgube časa s prehajanjem v ločen arhivni sistem.

50  enostavnejše administriranje

Pravice v HIBIS-u veljajo tudi v DOMIS-u, zato je upravljanje uporabniških pravic časovno manj zahtevno.

80   učinkovita implementacija

DOMIS je integralni del HIBIS-a. Glavnina bančnih dokumentov nastaja v HIBIS-u, kar omogoča avtomatiziran zajem velike večine bančne dokumantacije v e-hrambo.

40   hitrejša implementacija

Priprava osnovne parametrizacije je hitrejša, saj ima DOMIS vgrajen HRC know-how.