ews

S sistemom zgodnjega opozarjanja pred tveganji zmanjšujemo potrebne slabitve

pregled    Enoten pregled portfelja na osnovi izbranih kazalnikov

EWS je integralni del HIBIS-a. Če glavnina bančnih transakcij in ostalih podatkov nastaja v HIBIS-u, to hkrati pomeni možnost avtomatiziranega zajema v EWS.

hitro   Učinkovita in hitra implementacija

Uporabljeni so obstoječi podatki poročevalske baze, ki so že pripravljeni na dnevnem in mesečnem nivoju. Podatki so ustrezno preverjeni skozi
vzpostavljen sistem poročanja.

80   80% učinkovitejša priprava podatkov – povečanje produktivnosti

Popolnoma avtomatiziran izračun na osnovi pripravljenih podatkov in kriterijev pripomore k povečanju produktivnosti.