brzi krediti

S kraćim vremenom pripreme i odobravanja kredita povećavamo prodaju proizvoda

15min   Brže odobravanje kredita

 • traje svega nekoliko minuta
 • stranka sve obavlja na jednom mjestu
 • automatski informativni izračun

40   Više kredita – rast do 40%

 • analize Time-To-Yes i Time-To-Cash
 • analiza nerealiziranih poslova i uzroka

Jedinstven princip odobravanja za sve tržišne puteve

 • ugovorna trgovina ili e-trgovina
 • e-banka ili m-banka
 • web
 • poslovnica banke

check   Preglednost i manje grešaka

 • preglednost svih aktivnosti i dogovora
 • cjelovitost potrebne dokumentacije
 • automatsko preuzimanje u Core aplikaciju za voćenje kredita