Centralni register transakcijskih računov (CRTRR)

Modul CRTRR je namenjen izmenjavi podatkov s centralnim registrom TRR. Izmenjava podatkov je narejena po predpisanih standardih in protokolu.

Programska podpora omogoča:

  • prevzem podatkov iz registra (neposredno preko spletnega servisa , ali preko datotek (XML)),
  • posredovanje podatkov v register (neposredno preko spletnega servisa, ali preko datotek (XML)),
  • omogočeno je urejanje računov (sprememba, brisanje, reaktivacija) pred posredovanjem v centralni register,
  • pregled računov TRR z vsem informacijami, ki so v centralnem registru za pravne osebe. Za fizične osebe pa samo tiste, ki imajo odprt račun v banki,
  • omogočena je poizvedba po podatkih fizičnih oseb drugih bank za potrebe izvršbe in ugotavljanja istovetnosti računa.