E-hramba dokumentov

DOMIS (DOcument Management Information System) je samostojna rešitev za e-hrambo bančnih dokumentov. Tesno je povezana z osrednjim sistemom HIBIS, zato so postopki optimizirani tako, da tečejo hitreje, kot pri zunanjih rešitvah. To prinaša uporabnikom naslednje koristi:

a) Večja produktivnost

 • Vpogled v dokumente kar iz HIBIS ekranov.
 • Zajem dokumentov se izvaja na izvoru, dokumenti pa so takoj dostopni poslovni mreži.

b) Učinkovita in hitra implementacija

 • Možnost avtomatiziranega zajema glavnine bančnih dokumentov iz HIBIS v DOMIS.
 • Hitrejša osnovna parametrizacija in inicialno polnjenje.
 • Lažje in hitrejše prilagoditve, ker ni usklajevanja med več ponudniki.

c) Enostavno upravljanje in uporaba

 • Upravljanje uporabniških pravic je hitrejše, saj enake pravice veljajo v HIBIS in v DOMIS.

DOMIS omogoča naslednje funkcionalnosti:

 • zajem dokumentov, ki so v papirni obliki: digitalizacija dokumentov (skeniranje), pretvorba v ustrezen format za dolgoročno hrambo (PDF/A), določanje meta podatkov in opomb, s pomočjo katerih je možno dokumente kasneje učinkovito poiskati v sistemu za e-hrambo.
 • uvoz elektronskih dokumentov v sistem za e-hrambo, vključno s pripadajočimi meta podatki, pretvorbo v ustrezen format za dolgoročno hrambo (PDF/A) ter zajem elektronskih podpisov.
 • shranjevanje in iskanje/prikaz dokumentov preko enotnega vmesnika (in/out vmesnik)
 • digitalno podpisovanje in po potrebi časovno žigosanje dokumentov,
 • dolgoročno vodenje elektronske dokumentacije na način, da je le-ta skladna z zakonom, predpisi in priporočili za njihovo vodenje.
 • hramba dokumentov glede na njihovo klasifikacijo ter združevanje po logičnih skupinah (npr. kreditna mapa).
 • naknadno spreminjanje meta podatkov (npr. rok arhiviranja pri kreditni dokumentaciji).
 • izločanje (prenos v državni arhiv ali v uničenje).
 • vzdrževalna dela, zahtevana v elektronski hrambi (ponovno časovno žigosanje in podpisovanje).
 • upravljanje s pravicami za dostop do dokumentov e-hrambe (na osnovi pravic v Hibis-u) in nadzorovano posredovanje dokumenta (ločena pravica za tiskanje in za e-pošto).
 • revizijska sled na nivoju sistema (pristopi do sistema) ter na nivoju dokumenta (zgodovina zajema, vpogledov in nadzorovanega posredovanja).