E-Računi

Potpora e-računima je poduprta tako za banku u ulozi procesiranja e-računa kako i za banku u ulozi izdavateljice e-računa.