Izdaja vlastitih e-računa

Potpora Izdaja e-računa je namijenjena izdaji vlastitih e-računa, što omogućava izdaju faktura preko sistema e-računa.

Programska potpora omogućava:

  • vođenje registra za prijave/odjave na e-račune za izdavatelja banku,
  • priprema dokumenta za e-račune po modulima Hibisa (trenutačno poduprti dokumenti za izdajo su fakture iz modula transakcijskih računa za pravne osobe, Nodurs in Međunarodnog poslovanja),
  • automatsko podešavanje distribucijskih kanala na osnovi prijave na izdajo e-računa,
  • izdaja eSloga i pdf priloge,
  • mogućnost elektronskog potpisa,
  • vođenje registra odbačenih vlastitih e-računa,
  • pregled statusa u kojem se nalazi pojedini dokument u svakom trenutku,
  • sučelje za preuzimanje i posredovanje podataka o vlastitima e-računima za treću stranu.