Procesiranje e-računov

Podpora E-računi (zaledje) je namenjena obdelavi e-računov in vseh pripadajočih dokumentov. Podprto je procesiranje e-računov za procesna centra Halcom in Bankart.

Programska podpora omogoča:

  • nastavitve za procesiranju E-računov, vodenje splošnih pogojev banke, prevzem registrov …,
  • posredovanje, prevzem in potrebne obdelave vseh dokumentov (izjave, prijavnice, dostavnice, povratnice, e-računi … ), ki so vključeni v proces izmenjave podatkov za E-račune,
  • vsakokratni pregled statusov v katerem se nahaja posamezen dokument,
  • interne obdelave (v okviru računov v banki) dokumentov.