Procesiranje e-računa

Potpora E-računi (zaleđe) je namijenjena obradi e-računa i svih pripadajućih dokumenata. Poduprto je procesiranje e-računa za procesna centra Halcom in Bankart.

Programska potpora omogućava:

  • podešavanja za procesiranje E-računa, vođenje općih uvjeta banke, import registra …,
  • posredovanje, import i potrebne obrade svih dokumenata (izjave, prijavnice, dostavnice, povratnice, e-računi …), koji su uključeni u proces izmijene podataka za E-račune,
  • pregled statusa u kojem se nalazi pojedini dokument,
  • interne obrade (u okviru računa u banki) dokumenta.