E-Sociala

Podpora eSociala je namenjena obdelavi prejetih zahtev/povpraševanj (iz Centra za socialno delo) in posredovanju podatkov o stanju pasivnih poslov komitentov banke.

Programska podpora omogoča:

  • prevzem podatkov neposredno preko spletnega servisa,
  • pridobivanje podatkov (stanj) na osnovi zahteve. Podatki se, če obstajajo, pridobijo iz Hibis-a avtomatsko ali na zahtevo. Možno je prevzemati podatke tudi iz drugih »ne-Hibis« aplikacij banke,
  • ročni vnos/dodajanje podatkov,
  • pregled podatkov,
  • posredovanje podatkov nazaj v sistem eSociale,
  • pregled in izpis zahtev (uspešno in neuspešno zaključnih),
  • vsakokratni pregled statusov v katerem se nahaja posamezna zahteva,
  • obveščanje uporabnikov preko elektronske pošte v primeru neuspešnega prevzema/pošiljanja zahtevkov.