E-Socijala

Potpora e-Socijala namijenjena je obradi primljenih potraživanja (iz Centra za socijalni rad) i prosljeđivanju podataka o stanju pasivnih poslova komitenata banke.

Programska potpora omogućava:

  • preuzimanje podataka neposredno preko web servisa ili ručno preko datoteka,
  • pridobivanje podataka (stanja) na osnovu zahtjeva. Podaci se, ako postoje, pridobivaju iz Hibis-a automatsko ili na zahtjev. Podatke je moguće preuzimati također iz drugih »ne-Hibis« aplikacija banke,
  • ručni unos/dodavanje podataka,
  • pregled podataka,
  • prosljeđivanje podataka nazad u sistem e-Socijale,
  • pregled i ispis zahtjeva (uspješno i neuspješno zaključnih),
  • pregled statusa kojima se nalaze pojedinačni zahtjevi,
  • obavještavanje korisnika putem elektronske pošte u slučaju neuspješnog preuzema/slanja zahtjeva.