Glavna knjiga

Glavna knjiga je poslovna knjiga  u koju se na osnovu izvornih ili izvedenih knjigovodskih dokumenata bilježe svi poslovni događaji koji se vrše u vezi poslovanja banke. Zbog uređenja evidencije, knjigovodska dokumentacija je zabilježena po načelu dvostranog knjigovodstva na knjigovodske račune, koji su određeni u kontnom planu banke sukladno  propisima o knjigovodstvu.

Predstavlja po funkciji nadgradnju ostalim sklopovima u okviru integriranog sustava programske opreme za potporu bankarskog informacijskog sustava, ali isto tako i sposoban samostalnog djelovanja i pokrivanja funkcija vođenja glavne knjige kako u domaćoj, tako i u stranoj valuti.

Programska potpora omogućava:
– unos u Glavnu knjigu;
– neposredno knjiženje poslovnih događaja iz drugih programskih sklopova sustava HIBIS, ako su aktivni (nema kontiranja i knjiženja u glavnoj knjizi);
– ručno knjiženje temeljnice u glavnu knjigu za sklopove koji nisu dio HIBIS_a (moguć i upis na osnovu datoteke);
– kontrolu prije knjiženja prometa na žiro  računu banke (likvidacija prometa na žiro računu banke po područjima);
– pregledavanje uknjižbi – uvid u knjiženje po raznim kriterijima odnosno sklopovima;Izvozi podataka u Excel;
– Ispisi kartica, dnevnika…
– obračun tečajnih razlika;
– unos datuma za knjiženje u GK (Promjena obračunskog mjeseca za GK);
– unos kontnih veza;
– unos kontnog plana;
– ispravljanje / kopiranje kontnih veza;
– promjena konta;
– prijenos između konta;
– preglede i listanja;
– pregled pojedinačnih uknjiženja u GK;
– pregled kontnih veza;
– pregled stanja po kontima;
– pregled neusklađenih temeljnica na nivou banke;
– listanje godišnjeg stanja po kontima;
– pregled konto kartice;
– ispise;
– kreiranje početnih stanja;
– početna stanja za GK;
– zatvaranje razreda 6%;