Monitoring obdelav

Funkcionalni sklop, ki omogoča nastavitve in nadzor izvajanja procesov in obdelav, različnih frekvenc (letno, mesečno, tedensko, dnevno, občasno), v več sklopih, na enem mestu za vse Hibis module:

  • obdelave posameznih modulov (npr.: obračun obresti), z različnimi frekvencami,
  • procesi posameznih modulov (npr.: uskladitev zavarovanj in salda kreditov), z različnimi frekvencami.

Z nastavitvami se določa:

  • zaporedje izvajanja,
  • odvisnosti med procesi in obdelavami.

Navedeno zagotavlja bankam uporabnicam, da kar najbolj izkoristijo čas pri masovnih obdelavah in kapaciteto svojih baz.

Modul omogoča tudi:

  • vpogled v status obdelav in procesov,
  • pregled parametrov obdelav in procesov,
  • kontroliran ponovni zagon obdelav in procesov.