Monitoring obrada

Funkcionalni sklop, koji omogoćava parametrizaciju i kontrolu izvođenja procesa i obrada, različitih frekvencija (godišnje, mijesečno, sedmično, dnevno, povremeno), u više sklopa, na istom mjestu za sve Hibis module:

  • obrada pojedinih modula (npr.: obračun kamata), sa različitim frekvencijama,
  • procesi pojedinih modula (npr.: usklađivanje osiguranja i salda kredita), sa različitim frekvencijama.

Sa parametrizacijom se setira:

  • redosljed izvođenja,
  • ovisnosti procesa i obrada,

Time banke maksimalno iskoriste vrijeme kod masovnih obrada i kapacitetu svojih baza.

Modul omogućava i:

  • uvid u status obrada i procesa,
  • pregled parametara obada i procesa,
  • kontrolirano ponovno pokretanje obrada i procesa.