Nadzor nad sistemom – Dashboard

Funkcionalni sklop, ki omogoča nadzor nad izvajanjem sistema na pregleden način in na enem mestu. Omogoča spremljavo statusov/stanj pomembnejših procesov v banki prilagojeno potrebam banke: stanje posameznega procesa se spremlja v okviru vnaprej definiranih kontrolnih točk.

Programska oprema omogoča:

  • dva načina vpogleda/dostopa: uporabniški pogled (Nadzor nad sistemom) in administratorski pregled (Nastavitve nadzora nad sistemom),
  • v administratorskem načinu so mogoče nastavitve za preverjanje: časovni intervali, opisi priporočil za odpravo težave, vidljivost procesov, določitev izvajanja preverjanja procesa,…,
  • možnost aktivnega obveščanja o stanju sistema; nastavitve se določajo glede na posamezno postavko ali podmnožico le te, glede na izbrano stanje in časovni interval.