Kontrola nad izvršavanjem sustava – Dashboard

Funkcionalni sklop koji omogućava provođenje kontrola nad izvršavanjem sustava na pregledan način i na jednom mjestu. Omogućava praćenje statusa/stanja bitnih procesa u banci prilagođeno potrebama banke: stanje pojedinog procesa se prati u okviru unaprijed definiranih kontrolnih točaka.

Programska oprema omogućava:

  • dva načina uvida/pristupa: korisnički pogled (Kontrola nad izvršavanjem sustava) i administratorski pregled (Podešavanja kontrola nad izvršavanjem sustava),
  • u administratorskom načinu su omogućena podešavanja za kontroliranje: vremenskih intervala, opisa preporuka za otklanjanje problema, vidljivost procesa, definiranje izvršenja kontroliranja procesa,…,
  • mogućnost aktivnog obavještavanja o stanju sustava; podešavanja se definiraju za pojedinu stavku ili podgrupu stavki ovisno na odabrano stanje i vremenski interval.