NODURS

V povezavi z ostalimi moduli zagotavlja programsko podporo izvajanju sklepov o prisilni izterjavi (Davčna uprava) in drugih dolžniških razmerij (sodišča, carine …). Programski sklop omogoča centralno vodenje terjatev na nivoju partnerja in njihovo programsko poplačilo iz vseh modulov v okviru Hibis-a.

Programska podpora omogoča:

 • vnos in popravke obveznosti,
 • uvoz v E-izvršb,
 • matični podatki obveznosti partnerja,
 • zneski obveznosti,
 • podatki o sekundarnih računih,
 • kontrolo vnesenih obveznosti,
 • rezervacije na računih dolžnika,
 • obračun obresti,
 • preračun deviznih zneskov,
 • prenos na osnovni račun,
 • razpored obveznosti,
 • pošiljanje plačilnih nalogov preko računa banke,
 • kontrolo nalogov,
 • pošiljanje e-mailov, obveščanje izdajatelja naloga, sekundarne banke.