Plačilni promet

Plačilni promet je podpora izvrševanju plačil na podlagi plačilnih nalogov (prenos denarnih sredstev) prometa v domovini, s tujino, čezmejnega plačilnega prometa in SEPA plačilnih nalogov.