Domači plačilni promet

Plačilni promet je podpora izvrševanju plačil na podlagi plačilnih nalogov (prenos denarnih sredstev) prometa v domovini, čezmejnega plačilnega prometa (v EUR) in SEPA plačilnih nalogov.Modul je povezovalni element med samimi Hibis moduli in zunanjim okoljem oziroma domačim plačilnim sistemom.

Programska podpora omogoča:

  • vnos plačilnih nalogov – ročni vnos plačilnih nalogov preko vseh delovnih mest, sprejem podatkov iz vseh področij poslovanja, prevzem podatkov iz datotek,
  • kontrolo transakcij – sprožanje procesa prenosa plačilnega naloga v ustrezen plačilni sistem po izvršeni kontroli,
  • upravljanje plačil za sistem TARGET in STEP2 (kreiranje datotek v ustreznem formatu, obdelava odgovorov, spremljava nalogov po statusih, usklajevanje prometa z izpiskom, zgodovina sprememb),
  • upravljanje plačil za sistem SEPA IKP in EKP (kreiranje datoteke v ustreznem formatu, obdelava odgovorov, spremljava nalogov po statusih, usklajevanje prometa z izpiskom, zgodovina sprememb),
  • upravljanje nalogov za bremenitev za sistem SEPA IDD in EDD (kreiranje datoteke v ustreznem formatu, obdelava odgovorov, spremljava nalogov po statusih, usklajevanje prometa z izpiskom, zgodovina sprememb),
  • izvajanje transakcij plačilnega prometa med komitenti banke,
  • spremljanje likvidnostnega stanja banke,
  • avtomatsko kontiranje in knjiženje,
  • razporejanje nalogov ( avtomatično glede na račun in sklic prejemnika ),
  • Izpisi, poročila – zagotovljene vse standardne informacije notranjim uporabnikom in zunanjim institucijam (Banka Slovenije, Statistični urad, Davčna uprava).