Platni promet u zemlji

Platni promet je potpora vršenju plačanja na osnovu platnih naloga (prijenos novčanih sredstava) prometa u domovini, prekograničnog platnog prometa (u EUR) i SEPA platnih naloga. Modul je element povezivanja između samih HIBIS modula i vanjske okoline, odnosno domaćeg platnog sistema.

Programska potpora omogućava:

  • unos platnih naloga – ročni unos platnih naloga preko svih radnih mjesta,
  • prijem podataka iz svih područja poslovanja, preuzimanje podataka iz datoteka,
  • kontrolu transakcija – pružanje procesa prijenosa platnog naloga u odgovarajući platni sistem po izvršenoj kontroli,
  • upravljanje plaćanja za sistem TARGET i STEP2 (kreiranje datoteka u odgovarajućem formatu, obrada odgovora, praćenje naloga po statusima,
  • usklađivanje prometa sa izvatkom, povijest promjena);upravljanje plaćanja za sistem SEPA IKP i EKP (kreiranje datoteka u odgovarajućem formatu, obrada odgovora, praćenje naloga po statusima, usklađivanje prometa sa izvatkom, povijest promjena),
  • izvođenje transakcija platnog prometa među komitentima banke,
  • izmjenjivanje stanja likvidnosti banke,
  • automatsko kontiranje i knjiženje,
  • raspoređivanje naloga ( automatski u odnosu na račun i poziv na broj korisnika),
  • Ispisi, izvješća – osigurane sve standardne informacije unutrašnjim korisnicima i vanjskim institucijama (Narodna banka, Statistički ured, Porezna uprava).