Cash managment, interni in eksterni pooling

Programska oprema omogoča avtomatizacijo izvedbe prenosov denarnih sredstev med hčerinskimi podjetji internacionalno (ICM international cash management).

Programska podpora omogoča:

 • avtomatsko izvedbo prenosov denarnih sredstev s sodelujočih transakcijskih računov skupine podjetij na izbrani, glavni račun matičnega podjetja,
 • sredstva na vseh računih, razen glavnega računa, se ob koncu dneva prenesejo v celoti oziroma nad določenim limitom na glavni račun (zero banalcing, target balacing),
 • iz sredstev na glavnem računu se lahko v okviru limita pokrivajo morebitni primanjkljaji na računih udeležencev,
 • obresti so obračunane glede na končna dnevna stanja na računih,
 • združevanje denarnih sredstev lahko poteka v vseh valutah,
 • avtomatizacija pomeni tudi sprotno nadzorovanje stanj, da se ne preseže skupno razpoložljivo stanje skupine, ki tvori sodelujoče transakcijske račune,
 • izvajanje poravnan na način, da so na izpiskih MT950 prepoznane kot »pooling« transakcije FCMZ in nosijo oznako ‘CAT V’,
 • zaračunavanje provizij,
 • »interni pooling«: »pooling« računi so odprti v banki, ki je v vlogi »secondary bank«, »master« račun ima odprt račun Loro banke v naši banki,
 • »eksterni pooling«: »pooling« računi so odprti pri drugih bankah (»secondary bank«), »master« račun je odprt v naši banki, ki je v vlogi »master bank«,
 • sweeping: kot interni pooling, pri čemer se poravnave izvajajo med komercialnimi računi.