Platni promet s inozemstvom

Platni promet je potpora vršenju plaćanja na osnovu platnih naloga (prijenos novčanih sredstava) prometa sa inostranstvom – međunarodnih, prekograničnog platnog prometa (u EUR) i SEPA platnih naloga.