Poročanje

Modul Poročanje je namenjen pripravi zakonsko predpisanih poročil skladno z zahtevami BS. Poleg priprave poročil pa omogoča pregled in analizo analitike vključene v poročilo.

Modul je zasnovan tako, da predstavlja nadgradnjo sistema Hibis. Z njim je povezan preko skupnih šifrantov in standardiziranih programskih vmesnikov. Ti omogočajo tudi uvoz podatkov z modulov izven Hibis-a.

Glavne značilnosti programske podpore so naslednje:

 • vsa poročila imajo enotno podatkovno osnovo
 • vsebuje vse predpisane predloge poročil za vse poročevalske sklope;
 • omogoča avtomatski zajem podatkov iz različnih virov preko XML vmesnikov, prav tako je mogoče dograditi povezave na druge vire;
 • vgrajene so navzkrižne kontrole in sistem javljanja napak na podatkih;
 • poročila so (odvisno od zahteva poročila) zasnovana najmanj dvonivojsko;
 • omogočen je pregled poročil in analitike iz katere je poročilo sestavljeno;
 • omogočeno je dodeljevanje pravic na nivoju posameznega sklopa poročil;
 • omogočen je ročni vnos oz. spreminjanje podatkov analitike poročila in končnega poročila;
 • zagotovljena je revizijska sled sprememb(update in delete);
 • omogoča pripravo datoteke za Banko Slovenije v predpisani obliki;
 • razvoj je izveden za več slovenskih bank in hranilnic.

Podatkovno osnovo predstavljajo naslednji sklopi podatkov:

 • podatki o partnerjih (vključno z bonitetnimi ocenami, povezanimi osebami…)
 • podatki o partijah in aneksih na partijah
 • dnevni promet po partijah, kontih, bilančnih objektih in akcijah (zajema se po datumu knjiženja)
 • dnevni promet po kontih iz GK (zajema se po datumu knjiženja)
 • terjatve po partijah, bilančnih objektih
 • plani po partijah, bilančnih objektih
 • zavarovanja po zavarovalnih partijah

Prepis podatkov – podatki se v modul prenašajo praviloma dnevno/tedensko/ mesečno oz. glede na zahteve in potrebe banke. Izbor vsebine in terminski načrt izvajanja je prepuščen banki/uporabniku.

Prenos se lahko izvaja:

 • s takojšnjo obdelavo (odvisno od parametrizacije)
 • z zakasnjeno obdelavo z uvozom podatkov preko standardiziranih vmesnikov:
  • vgrajene potrebne logične in vsebinske kontrole
  • evidentiranje sporočila in napak pri prenosu se zapisujejo v log tabele
  • omogočen pregled za vsak posamezen prenos.

Podprta poročila – V sklopu modula poročanje so podprta naslednja poročila oz. sklopi poročil: