Avtomatska izmenjava informacij z davčno upravo (FATCA, OECD CRS, podatki na zahtevo)

FATCA in OECD CRS

FATCA in OECD CRS sta namenjena preprečevanju davčnih utaj ameriških, oziroma ostalih tujih davčnih zavezancev.

V Hibis sta podpori FATCA / CRS sestavljeni vsaka iz dveh sklopov:

 • Verifikacijski proces na nivoju stranke
 • Poročanje davčni upravi o premoženju strank

Verifikacijski proces se izvaja v okviru jedrnega modula Poslovni partnerji. Z njim banka identificira tiste komitente, ki imajo kakršenkoli FATCA / CRS indic. Nato evidentira tiste, ki dejansko tudi so ameriški, oziroma ostali tuji davčni zavezanci.

Poročanje se izvaja v okviru jedrnega modula Regulatorno poročanje in zajema premoženje na računih, ki ga imajo ameriški / ostali tuji davčni zavezanci pri banki.

Osnova za kreiranje poročila so:

 • Podatki o partnerjih
 • Podatki o partijah
 • Izračunana stanja na nivoju partije
 • Dohodki na nivoju partije (obresti, dividende)
 • Prevajalni šifranti

Posredovanje podatkov na zahtevo FURS

Rešitev zajema dve funkcionalnosti:

 • Posredovanje podatkov iz bančnih evidenc po 39. členu ZDavP-2
 • Priprave podatkov se sproži po prejemu elektronskega povpraševanja s strani FURS-a in uvozu v Hibis. Povpraševanje zajema pogoje, po katerih naj bodo podatki pripravljeni, npr. za posameznega davčnega zavezanca/za vse; prilivi/odlivi/vse transakcije; za pravne osebe/za fizične osebe/za nerezidente/za vse, datumski interval od-do, za posamezno državo/za vse).

 • Poročanje prilivov na TRR fizičnih oseb po 37. členu ZDavP-2

Osnova za kreiranje nabora podatkov so:

 • Podatki o partnerjih
 • Podatki o transakcijskih računih
 • Izračunana stanja na nivoju partije
 • Prilivi in odlivi na TRR