Izvješćivanje za ECB (SBI) – EKR (Centralni registar kredita)

Proizvod je namijenjen za podršku u pripremi izvješća ECB-a i EKR, u skladu s regulatornim zahtjevima.

Podržana su sljedeća izvješća:

 • BS1S – Bilanca stanja
 • BS1V – Izvješće o prevrednovanju
 • IVD – Iskaz financijskog položaja i iskaz sveobuhvatnog prihoda
 • BDOG – Događaji, koji se odnose na dužnike iz financijskih instrumenata
 • BS1K – Parametri koji se odnose na kreditni rizik

Prijepis podataka – podaci se u modul prenose u pravilu dnevno/tjedno/mjesečno, odnosno glede na zahtjeve i potrebe banke. Izbor sadržaja i terminski plan izvođenja prepušten je banci/korisniku. Prijenos se može izvoditi:

 • trenutnom obradom (ovisno o parametrizaciji)
 • zakašnjelom obradom uvozom podataka preko standardiziranih sučelja
  • ugrađene potrebne logičke i sadržajne kontrole
  • evidentiranje izvješća i grešaka kod prijenosa zapisuje se u log tabele
  • omogućen pregled svakog pojedinog prijenosa.

Podrška izradi izvješća sastavljena je iz tri sklopa:

 • Struktura izvješća, šifarnici i mapirni šifarnici
 • Izračun stanja
 • Kreiranje izvješća

Osnovu za kreiranje izvješća čine:

 • Izračunata stanja na razini partija/konto
 • Podaci o partijama
 • Podaci o partnerima
 • Podaci o osiguranjima
 • Metodologija za uključivanje analitike u izvješće BS1S/BS1V
 • Matrica za BS1S/BS1V
 • Mapirni šifarnici
 • Pravila za određivanje stupaca
 • Konačni otpisi
 • Izračunati koeficijenti zadane stope i gubitka stope