Izračun davka na finančne storitve

Osnova za kreiranje poročila so:

  • Prepisani podatki prometu za davčno obdobje
  • Podatki o partijah
  • Podatki o partnerjih
  • Metodologija za določanje storitev, ki se vključijo v poročilo
  • Predhodno oddano poročilo
  • Šifranti in prevajalni šifranti

V sklopu podpore so naslednja opravila

  • nastavitve modula in šifranti
  • priprava, pregled in popravki analitike
  • kreiranje poročil
  • izvoz/izpis predpisanega obrazca v predpisani obliki