Izračun poreza na financijske poslove

Osnova za kreiranje izvješća su:

  • Prepisani podaci prometa za porezno razdoblje
  • Podaci o partijama
  • Podaci o partnerima
  • Metodologija za određivanje rezultata koji se uključe u izvješće
  • Predhodno dostavljeno izvješće
  • Šifarnici i mapirni šifarnici

Podrška sadrži sljedeće aktivnosti:

  • podešavanja modula i šifarnici
  • priprema, pregled i ispravci analitike
  • kreiranje izvješća
  • izvoz/ispis propisanog obrasca u propisanom obliku