Izračun parametara za grupno snižavanje vrijednosti (MSRI)

Produkt je namijenjen podršci pripreme podataka za snižavanje vrijednosti sukladno zahtjevima Međunarodnih standarda računovodstvenog izvješćivanja (MSRI), odnosno International Financial Reporting Standards (IFRS).

Programska podrška omogućava:

 • određivanje razreda snižavanja vrijednosti s kojima korisnik odredi područje kašnjenja, odvojeno za pravne osobe i građane;
 • određivanje razreda izloženosti s kojima korisnik odredi područje izloženosti te vrste snižavanja vrijednosti;
 • šifarnike produkata/skupina snižavanja vrijednosti s kojima se oblikuju skupine, koje su namijenjene upravljanju % snižavanja vrijednosti (matrica % snižavanja vrijednosti);
 • matrice snižavanja vrijednosti za grupno snižavanje vrijednosti, koje korisniku omogućuju, da za svaki produkt sastavi proizvoljne % snižavanja vrijednosti glede na dane kašnjenja. % snižavanja vrijednosti se odredi temeljem datuma snižavanja vrijednosti, vrste partnera i dane kašnjenja;
 • preuzimanje podataka o potraživanjima i partijama (cjelokupna izloženost, planski novčani tok, očekivani novčani tok, izvornu efektivnu KS, tržnu i diskontiranu vrijednost svih osiguranja, prosječan broj dana kašnjenja, maksimalan broj dana kašnjenja, ..) iz postojećih Hibis modula za podršku bankarskom poslovnom procesu, koji omogućavaju banci ocjenu potrebnog snižavanja vrijednosti.
 • potraživanja su rasčlanjena po produktu, partiji, partneru i bilančnom objektu (prioritetnom razredu) i posebno označena vanbilančna, odnosno bilančna potraživanja te sporna potraživanja.
 • podatke o osiguranjima partije (vrsta osiguranja, tržna vrijednost i diskontirana vrijednost osiguranja);
 • podatke o partnerima, što predstavlja sumarni pogled na podatke o partijama;
 • pregled stanja po produktima, što omogućava grupno ocjenjivanje po produktima temeljem količinskih i vrijednostnih podataka o novim ugovorima, odobrenim ugovorima, odbijenim ugovorima, odustajanja od ugovora, isplaćenim ugovorima, storniranim ugovorima, otpisanim ugovorima te svim ugovorima na dan pripreme;
 • prijepis podataka na pojedinačne Hibis module za podršku bankarskom poslovnom procesu, gdje se snižavanja vrijednosti također izvedu;
 • povijest parametara snižavanja vrijednosti;

Praćenje restrukturiranih partija kroz statuse partija:

 • Defaulted Exposure
 • Impared Exposure
 • Nonperformin Exposure
 • Forborne

Pravila i uvjete banka odredi temeljem postavljenih uvjeta. Podaci se zapišu u registar restrukturiranih poslova.

U pripremi je nova programska podrška u skladu sa MSRI 9.