Podpora za spremljanje obrestnega tveganja v bančni knjigi

Osnova za kreiranje poročila so:

 • podatki o partnerjih
 • podatki o partiji
 • podatki o stanju partije na dan
 • podatki o planih

Funkcionalnost poročila

 • Časovno usklajenost/neusklajenost obrestno občutljivih postavk – periodični razmik
 • Obrestni razmik izračunani po tipu obrestne mere (fiksna OM, variabilna OM z delnimi vsotami po skupinah referenčne OM), prikazani limiti po posamezni časovni košarici
 • Izračunani obrestni prihodki (NOP)
 • Občutljivost neto obrestnih prihodkov: Vpliva dviga/padca obrestnih mer na obrestne prihodke (na osnovi scenarijev)
 • Vpliv na tržno vrednost kapitala na osnovi modificiranega trajanja, predpostavljenega trenutnega donosa in vzporednega premika obrestne mera za 200 bazičnih točk (nastavitev v šifrantu časovnih košaric)

Vgrajene analize:

 • Vpliva dviga/padca obrestnih mer na obrestne prihodke
 • Vpliv na tržno vrednost kapitala na osnovi modificiranega trajanja, predpostavljenega trenutnega donosa in vzporednega premika obrestne mera za x bazičnih točk