Poročila o kapitalu in kapitalskih zahtevah (COREP, COREP LE, FINREP na solo podlagi, FP-Finančni plani) – EBA Basel III

Sklop poročanja EBA zajema:

 • DPM – meta podatkovni model

  • seznam in hierarhijo poročil
  • zgradbo poročila (liste, vrstice in stolpce poročila = celice poročila)
  • pravila za poročanje posameznih celic poročila (podatkovni tip, način izračuna, siva/bela polja…)
  • kontrole za pravilno poročanje (na nivoju, celice, vrstice, stolpca)
 • Funkcionalnost uvoza podatkov poročila

  • uvoz na osnovi XML preglednice
  • pravila za poimenovanje in hranjenje datotek
  • možnost uvoza samo dela poročila
 • Kreiranje poročila

  • poročilo vedno kreiramo dvostopenjsko
  • ob prvem kreiranju se kreirajo vsa aktivna poročila oz tabele iz enega poročevalskega okvirja
  • vsako kreirano poročilo se shrani, možnih je več različnih kreiranih poročil
  • v XML pa bo zajeta le aktivna in ustrezno označena različica
  • omogočeno je spreminjanje analitike poročila in končnega poročila
  • določeni so statusi, na osnovi katerih se določajo dovoljena opravila in postopki na tem poročilu
 • Postopek izvajanja kontrol

  • kontrole so sestavni del meta podatkovnega modela in se v sistem uvozijo ob instalaciji/spremembi
  • izvedejo se ob vsakem kreiranju/rekreiranju poročila
  • kontrole je možno izvesti na zahtevo oz. pognati ročno
 • Priprava XML datoteke za posredovanje na Banko Slovenije