Poročila o zajamčenih vlogah (JAM)

Poročanje JAM je sestavljeno iz dveh poročil:

 • JAM – Poročilo o zajamčenih vlogah
 • Zagotavljanje integralnih podatkov po posameznem vlagatelju

Osnova za kreiranje poročila so:

 • Izračunana stanja na nivoju partija/konto
 • Podatki o partijah
 • Podatki o partnerjih
 • Metodologija za vključevanje analitike v stolpce JAM
 • Prevajalni šifranti

V sklopu podpore so naslednja opravila:

 • nastavitve modula in šifranti
 • priprava, pregled in popravki analitike
 • kreiranje poročil
 • izvoz stečajnih datotek