Izvješća o razvrstavanju aktivnih bilančnih i vanbilančnih stavki te oblikovanja posebnih rezervacija banaka i štedionica (RAZ-1, RAZ-1A, RAZ-2)

Podržana su sljedeća izvješća:

 • RAZ-1 – Razvrstavanje financijskih sredstava, mjerenje metodom otplatne vrijednosti i nekih preuzetih obveza po vanbilančnim stavkama
 • RAZ-1A – Razvrstavanje financijskih sredstava, mjerenje metodom otplatne vrijednosti i nekih preuzetih obveza po vanbilančnim stavkama – na razini pojedinačnog posla
 • RAZ-2 – Cjelovita izloženost do fizičkih osoba

Osnovu za kreiranje izvješća čine:

 • Izračunata stanja na razini partija/konto
 • Podaci o partijama
 • Podaci o partnerima
 • Podaci o osiguranjima
 • Podaci o kašnjenjima
 • Metodologija za uključivanje analitike u stupce RAZ
 • Mapirni šifarnici
 • Pravila za određivanje stupaca

Podrška sadrži sljedeće aktivnosti:

 • podešavanja modula i šifarnici
 • priprema, pregled i ispravci analitike
 • kreiranje izvješća
 • izvoz izvješća u TXT datoteku

izvješće se sa 12/2016 ukida.