Poročilo Tokovi likvidnosti (TL)

Osnova za kreiranje poročila so:

 • podatki o partnerjih
 • podatki o partiji
 • podatki o stanju partije na dan
 • podatki o prometu za pretekli delovni dan
 • podatki o planih
 • podatki o vnaprej vpisanih prilivih/odlivih
 • podatki o stanjih na kontih

V sklopu podpore so naslednja opravila:

 • nastavitve modula in šifranti
 • priprava, pregled in popravki analitike
 • kreiranje poročil
 • izvoz/izpis predpisanega obrazca v predpisani obliki

Postopek kreiranja poročila:

 • najprej se vključijo partije, ki imajo plane
 • partije, ki so brez zapadlosti oz nimajo planov se podatki vzamejo iz stanja partije na dan
 • upoštevajo se vnaprej vpisani prilivi in odlivi
 • za točko 3. je izvor v podatkih stanja po kontu.
 • vse zapadlosti se razporedijo v košarice na osnovi preostale zapadlosti, za posle brez zapadlosti pa v časovno košarico T. Ti zneski se potem lahko na osnovi vnesenih % distribuirajo na ostale zapadlosti.

Poročilo se izvozi v predpisan Excel.