Izračun stopnje neplačila in stopnje izgube

Osnova za izračun so:

 • podatki o partnerjih
 • podatki o izpostavljenosti
 • podatki o zastavljenih sredstvih v pool pri Banki Slovenije
 • podatki o zavarovanjih
 • podatki o črpanju
 • podatki o zamudah in neplačnikih
 • podatki o unovčevanju zavarovanj

V sklopu podpore so naslednja opravila

 • izračun in določitev konverzijskega faktorja
 • izračun stopnje neplačila
 • izračun stopnje prilagoditve vrednosti zavarovanj (HC=hair-cut)
 • izračun stopnje poplačila za nezavarovano izpostavljenost
 • izračun stopnje izgube

Rezultati izračunov so nato vključeni v zahtevana regulatorna poročila (npr: BS1K).