Poslovni partnerji

Poslovni partnerji je samostojen modul v okviru Hibis-a, kjer se vodijo vsi partnerji za banko (CIF). Ostali Hibis moduli lahko podatke o partnerju le uporabljajo, ne morejo pa jih spreminjati. Poleg vodenja partnerjev je omogočeno tudi vodenje povezanih oseb in spremljanje strank v skladu z ZPPDFT ter vodenje lastniške strukture.