Lastniška struktura

Podpora omogoča vodenje lastniške strukture ter vpis in spremljavo dejanskih lastnikov v šifrant partnerjev in povezane osebe.

Programska podpora omogoča:

  • vnos lastniške strukture (vnos subjektov, za katere se definira lastniška struktura; vnos lastniške strukture),
  • obdelava in vnos dejanskih lastnikov na osnovi podatkov v lastniški strukturi,
  • vnos dejanskih lastnikov v šifrant partnerjev,
  • avtomatski vpis dejanskih lastnikov v povezane osebe.