Partnerji

Poslovni partner je modul v okviru Hibis-a, kjer se vodijo vsi partnerji za banko (CIF). Ostali Hibis moduli lahko podatke o partnerju le uporabljajo, ne morejo pa jih spreminjati.

Programska podpora omogoča:

  • vnos osnovnih podatkov o partnerju,
  • vnos povezanih oseb,
  • pregled vseh poslov partnerja,
  • vnos podatkov za poročanja (BASEL II, MSRP, SISBON …),
  • vnos in spremljava delodajalcev partnerja,
  • omogočen uvoz podatkov iz zunanjih registrov oziroma virov (AJPES- Poslovni register Slovenije, UPS, insolventni postopki, MFI, FBE lista),
  • spremljava insolventnih oseb in omogočena omejitev poslovaja,
  • razne nastavitve,
  • vnos podatkov za vodenje namena poslovanja partnerja, ki obsega vnos planiranih produktov in vrst transakcij, vnos pričakovanih prilivov in letnega prometa, vnos ostalih virov prihodkov po vsebini).