Klijenti

„Klijenti“ je modul unutar HIBIS-a u kojem se nalaze svi podaci klijenata banke (CIF). Ostali HIBIS moduli mogu koristiti podatke o klijentima, ali ih ne mogu izmijeniti.

Programska potpora omogućava:

  • unos osnovnih podataka o klijentu,
  • pregled svih poslova klijenta,
  • unos podataka za izvještavanje (BASEL II, MSRP, SISBON …),
  • unos i praćenje poslodavaca od klijenata,
  • omogućen je uvoz podataka sa vanjskih registara odnosno izvora(KPS (Korisnici proračunskih sredstava); UPS, insolventni postupci, MFI, FBE lista),
  • praćenje insolventnih osoba i mogućnost ograničenja poslovanja,
  • različita podešavanja,
  • unos podatka za vođenje namjene poslovanja klijenta koji obuhvaća unos planiranih produkta i vrst transakcija, unos očekivanih priliva i godišnjeg prometa, unos ostalih vira doznaka po sadržaju).