Povezane osebe – proces definiranja iz javnih virov

Napredna rešitev, ki omogoča učinkovitejše in proaktivno spremljanje skupin povezanih oseb.

Zajema:

  • uvoz podatkov iz javnih virov,
  • definiranje povezav med subjekti in preračun posrednih deležev,
  • upoštevanje lastne bančne metodologije skupin povezanih oseb preko integracije z bančnim sistemom,
  • osveževanje Hibis povezanih oseb in ustrezno poročanje za regulatorje,
  • vpogled v povezave, kadar subjekti niso partnerji banke,
  • izpostava podatkov na mestih, kjer so potrebni (procesi odobravanja, risk moduli …).