Povezane osobe – proces definiranja iz javnih evidencija

Napredno rješenje koje omogućuje učinkovitiji i proaktivniji nadzor skupina povezanih osoba.

Pokriva:

  • uvoz podataka iz javnih evidencija,
  • definiranje veza između entiteta i pretvaranje neizravnih udjela,
  • upotrebu vlastite metodologije banke za područje skupina povezanih osoba kroz integraciju s bankarskim sustavom,
  • ažuriranje povezanih osoba u Hibis i odgovarajuće izvješćivanje za regulatore,
  • uvid u odnove izmedju povezanih osoba – kada subjekti nisu klijenti banke,
  • prikazivanje podataka na mjestima gdje su oni potrebni (procesi odobravanja, moduli rizika …).