Povezane osebe

Podpora je namenjena vodenju povezanih oseb in skupin povezanih oseb za partnerje banke. Podpira vodenje različnih tipov povezanosti partnerjev banke, ki so pomembne s stališča spremljave izpostavljenosti partnerjev kot s stališča dodatnih informacijah o odnosih med partnerji banke.

Podpora povezanim osebam je zgrajena “dvonivojsko” in omogoča vnos:

  • skupin povezanih oseb: kar pomeni vnos vseh oseb, ki so med sabo povezane v skupino,
  • medsebojna povezanost in vrst povezanosti oseb v skupini.

Vsaka oseba, ki se vnaša v povezane osebe ali skupino povezanih oseb mora biti obvezno vnesena v šifrant partnerjev.