Povezane osobe

Potpora je namijenjena vođenju povezanih osoba i skupina povezanih osoba za klijente banke. Podupire vođenje različnih tipova povezanosti klijenata banke koji su značajni sa stajališta praćenja ispostavljenosti klijenata, kao i sa stajališta dodatnih informacija o odnosima između klijenata banke.

Potpora povezanim osobama je izgrađena u dva nivoa i omogućava unos:

  • skupina povezanih osoba što znači unos dviju osoba koje su međusobno povezane u skupinu,
  • međusobne povezanosti i vrsta povezanosti osoba u skupini.

Svaka osoba koja se unosi u povezane osobe ili u skupinu povezanih osoba mora biti obvezno unesena v šifrant klijenata.