Spremljava strank v skladu z ZPPDFT

Spremljava tveganj (ZPPDFT) omogoča določanje kategorij tveganj na nivoju komitentov. Na osnovi posameznih značilnosti komitenta je omogočeno tudi avtomatsko določanje pripadajočih oznak in na osnovi le-teh izračun kategorije tveganja, ki ji pripada komitent. Sistem tudi opozarja oziroma blokira odpiranje novih poslov za tiste komitente za katere je prepovedano poslovanje.

Programska podpora omogoča:

 • parametrizacija pogojev za:
  • določanje oznak in kategorij tveganj,
  • omejitve poslovanja,
  • določanje pogojev za odstopanje prometa v določenem primerjalnem obdobju,
  • določanje pogojev za odstopanje z gotovinskim prometom,
  • določanje pogojev za odstopanje transakcij z državami, ki niso na beli listi,
  • določanje pogojev za odstopanje hranilnih vlog.
 • spremljavo pregleda komitentov in sistem obveščanje o potrebnih ponovnih pregledih,
 • avtomatsko dodeljevanje določenih oznak,
 • avtomatska označitev pregleda za komitente, ki ne računih ne odstopajo od prometa,
 • izpisi in pregledi za pomoč pri spremljavi poslovanja komitenta,
 • izpis komitentov s pripadajočimi kategorijami,
 • pregled in izpis odstopanj povprečnega prometa na računih (primerjava preteklega obdobja s tekočim),
 • pregled in izpis odstopanj poslovanja z gotovinskim prometom(primerjava preteklega obdobja s tekočim),
 • pregled in izpis transakcij z državami, ki niso na beli listi,
 • pregled odstopanja poslovanja hranilnih vlog.