Praćenje klijenta prema SPNFT

Praćenje rizika (SPNFT) omogućava određivanje kategorija rizika na nivou komitenata. Na osnovu pojedinačnih karakteristika klijenta omogućeno je i automatsko određivanje odgovarajućih oznaka i, na osnovu tih izračun kategorije rizika kojoj pripada klijent. Sistem upozorava odnosno blokira otvaranje novih poslova za one klijente za koje je zabranjeno poslovanje.

Programska potpora omogućava:

 • parametrizacijo uvjeta za:
  • određivanje oznaka i kategorija rizika,
  • ograničenje poslovanja,
  • određivanje uvjeta za odstupanje prometa u određenom razdoblju usporedbe,
  • određivanje uvjeta za odstupanje u gotovinskom prometu,
  • određivanje uvjeta za odstupanje transakcija sa zemljama, koje nisu na bijeloj listi,
  • određivanje uvjeta za odstupanje štednih uloza.
 • praćenje pregleda komitenata i sistem obavještavanja o potrebnim ponovnim pregledima,
 • automatsko dodjeljivanje određenih oznaka,
 • automatsko označivanje pregleda za komitente, koji na računima ne odstupaju od prometa,
 • ispisi i pregledi za pomoć kod praćenja poslovanja komitenta,
 • ispis komitenata sa pripadajućim kategorijama,
 • pregled i ispis odstupanja prosječnog prometa na računima (usporedba prošlog razdoblja sa tekućim),
 • pregled i ispis odstupanja poslovanja sa gotovinskom prometom (usporedba prošlog razdoblja sa tekućim),
 • pregled i ispis transakcija sa zemljama, koje nisu na bijeloj listi,
 • pregled odstupanja poslovanja štednih uloza.