Profili

Podpora za urjenje dostopov uporabnikom Hibis-a omogoča:

  • nastavitve profilov uporabnikov – nastavitve dovoljenj za delo v Hibis-u,
  • sledenje spremembam nastavitev profilov,
  • dodeljevanje profilov uporabnikom Hibis-a,
  • sledenje spremembam dodeljenih profilov uporabnikom Hibis-a.

Definiranje profilov je nadgradnja obstoječe standardne podpore dodeljevanja dostopov in pravic za delo v Hibis-u. Podpora omogoča enostavnejše in bolj nadzirano dodeljevanje dovoljenj za delo s Hibis-om.

Programska podpora omogoča nastavitve profilov.

Profil, ki se dodeli uporabniku je sestavljen iz rol in pravic za delo s KD moduli. Zato se v okviru nastavitev profila izvedejo sledeče aktivnosti:

  1. določijo se skupine rol, ki bo vključena v profil(e). V določeno skupino se vključijo posamezne role. V skupino je lahko vključen ena ali več rol. Določena rola je lahko vključena v več skupin rol,
  2. določijo se skupine pravic za delo v KD modulu, ki bodo vključene v profil(e). V skupino pravic se vključijo nastavitve pravic za posamezen VPO. V skupini je lahko nastavitev za enega ali več VPO-jev,
  3. določi se rang za dostop do mask in izpisov. Nastavitev rangov ni obvezna, odvisno od tega ali banka to funkcionalnost uporablja.

Pripravljene nastavitve iz zgornjih točk, se vključijo v določen profil. V profil se lahko vključi ena ali več skupin rol ali pravic. Lahko se vključijo tudi samo nastavitve za role ali samo nastavitve pravic za KD modul.

Ko so profili definirani, se lahko dodeljujejo uporabnikom.