Revizijska sled

Celovita revizijska sled zagotavlja beleženje sprememb in aktivnosti Hibis uporabnika za:

 • prijave v sistem,
  • uspešne,
  • neuspešne prijave.
 • beleženje dostopov do menijskih postavk,
 • beleženje dostopov do mask, izpisov, izvozov v excel,
 • beleženje vstavljanja (inserti),
 • beleženje sprememb in brisanja podatkov,
 • beleženje vpogledov preko mask, izpisov, izvozov v excel,
 • beleženje sprememb na baznih objektih (create, replace, drop, enable, disable).

Osnova beleženja je, da lahko pridobimo podatek o tem, kdo in kdaj je izvedel kakšno aktivnost. V primeru spremembe (update, delete) se zabeleži tudi podatek o stari in novi vrednosti.