SISBON

Programska podpora za SISBON na strani Hibis programski modulov zagotavlja podatke za Slovenski Informacijski Sistem bonitet za fizične osebe, ki na nivoju vseh slovenskih bank zagotavlja enotno bazo podatkov o kreditojemalcih, porokih, koristnikih limitov na računih in imetnikih kreditnih kartic ter o samih sklenjenih poslih in dogodkih na teh poslih.

Programska podpora omogoča:

  • programsko podporo za prijavo in odjavo komitenta v SISBON,
  • posredovanje podatkov o komitentih v SISBON,
  • posredovanje podatkov o poslih v SISBON,
  • posredovanje podatkov o poslovnih dogodkih v SISBON,
  • prevzem in obdelava zavrnjenih datotek.

Poročanje poteka popolnoma avtomatično tako, da zaradi poročanja na strani banke niso potrebne nobene aktivnosti.